Review

Top 11 ปัญหา และ การ แก้ ปัญหา

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ปัญหา และ การ แก้ ปัญหา บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม camnangtienganh.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

Related Articles

ปัญหา และ การ แก้ ปัญหา

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ปัญหา และ การ แก้ ปัญหา

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ปัญหา และ การ แก้ ปัญหา

1. การแก้ปัญหาและตัดสินใจ Solve Problem – NovaBizz

 • ผู้เขียนบทความ: www.novabizz.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14127 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ Solve Problem – NovaBizz การแก้ปัญหาและตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องอาศัยมุมมองที่ละเอียด รอบคอบและอิงอยู่บนหลักการ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง(Structure) บางครั้งเรียกว่าแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว(programmed) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จึงมีมาตรฐานในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น การหาระดับสินค้าคงคลังท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Solve_Problem.htm” width=”600″]

2. เทคนิคการแก้ปัญหา เทคนิคในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา – NovaBizz

 • ผู้เขียนบทความ: www.novabizz.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6257 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เทคนิคการแก้ปัญหา เทคนิคในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา – NovaBizz เทคนิคการแก้ปัญหา · พยายามคิดนอกกรอบประสบการณ์และความชำนาญที่เรามีอยู่ · ให้ความสำคัญกับทุกความคิดหรือทุกๆ วิธีแก้เท่าๆกัน · หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสิน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1.1 เมื่อถึงจุดนี้ หากปัญหายังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ควรระบุปัญหาให้กระจายออกมาแบบย่อยๆ ลงไปอีก โดยตั้งคำถามซ้ำอย่างเดิม จนกว่าจะได้คำอธิบายสำหรับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากพอ
  1.2 ทำการตรวจสอบว่าความเข้าใจที่มีต่อปัญหาต่างๆ นั้น มีความถูกต้องเพียงใด โดยการหารือกับสมาชิกในกลุ่มหรือบุ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.novabizz.com/NovaAce/SolveProblem.htm” width=”600″]

3. การแก้ปัญหาและตัดสินใจ | Prosoft HCM

 • ผู้เขียนบทความ: www.prosofthcm.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4690 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ | Prosoft HCM นการทำงาน สิ่งที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การเผชิญกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจแก้ไข จุดบอดของการแก้ปัญหาคือ การที่มองปัญหาไม่รอบคอบ ค้นหาปัญหาไม่เจอ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1. การวิเคราะห์และระบุปัญหา      จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอาจมองเห็นได้ชัดและไม่ชัดเจน การพิจารณาให้มองว่าอะไรต้องแก้ไข หรือ ควรจะแก้ไข มากน้อย แค่ไหนนั่นคือสิ่งที่ต้องจัดการ หากเปรียบเทียบกับ“อริยสัจ 4” ก็คือ อะไร คือ “ทุกข์” ซึ่งหมายถึงปัญหานั่นเอง2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/15689″ width=”600″]

4. การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 • ผู้เขียนบทความ: bananatraining.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37736 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ เน้นจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อน ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา กำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1) ความชัดเจนต่อประเด็นปัญหา (Frame the Issue Properly) เป็นด่านแรกที่จำเป็นและสำคัญที่สุด เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือตัดสินใจได้ดี ถ้าเราล้มเหลวกับความชัดเจนต่อประเด็นปัญหา หรืออาจเรียกอีกอย่างว่าไม่สามารถกำหนดกรอบของปัญหาได้เหมาะสม ผมชอบยกตัวอย่างง่าย ๆ สำหรับการเรียนรู้ในหัวข้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://bananatraining.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-52751-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88.html” width=”600″]

5. ทักษะการแก้ไขปัญหา – บทความด้าน ISO

 • ผู้เขียนบทความ: www.isotoyou.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38335 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะการแก้ไขปัญหา – บทความด้าน ISO ทักษะในการแก้ปัญหาแบ่งออกเป็นสองแบบ คือปัญหาระยะสั้นและปัญหาระยะยาว … แบบแผน และแนวทางขององค์กรนั้น ๆ ในการแก้ไขปัญหากล่าวโดยง่าย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทักษะในการแก้ปัญหาแบ่งออกเป็นสองแบบ คือปัญหาระยะสั้นและปัญหาระยะยาว ปัญหาระยะสั้นคือปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าต้องเน้นความสามารถ ไหวพริบ และการตัดสินใจที่แน่วแน่ ส่วนปัญหาระยะยาวเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยรูปแบบ แบบแผน และแนวทางขององค์กรนั้น ๆ ในการแก้ไขปัญหากล่าวโดยง่าย คือปัญหาระยะยาวเป็นปัญหาที่หลายฝ่าย ต้อ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.isotoyou.com/index.php/article/201-problem-solving-skill.html” width=”600″]

6. สรุป กระบวนการวิเคราะหปญหาและการแกปัญหา

 • ผู้เขียนบทความ: www1.ldd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34296 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สรุป กระบวนการวิเคราะหปญหาและการแกปัญหา สรุป กระบวนการวิเคราะหปญหาและการแกปัญหา. 1. ความสาคัญของการตัดสินใจ. 1.1 การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพควรคํานึงถึง. 1) มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Connection initiated from country: Vietnam

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www1.ldd.go.th/WEB_CIT/knowledge/6201/KLY6201C2/010Analyze.pdf” width=”600″]

7. แก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วย 6 ขั้นตอนง่าย ๆ – Plookfriends

 • ผู้เขียนบทความ: www.plookfriends.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2528 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วย 6 ขั้นตอนง่าย ๆ – Plookfriends ปัญหาที่มีประเด็นซับซ้อนจะต้องใช้ทักษะย่อยของ Problem Solving Skills เข้ามาช่วยและต้องมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หลังจากลงมือแก้ไขปัญหาไปแล้ว ในกรณีที่ปัญหายังอยู่ แน่นอนว่าเราต้องกลับไปหาแนวทางการแก้ปัญหากันใหม่ หรืออาจจะต้องกลับไปทบทวนดูว่าเราระบุต้นตอของปัญหาได้ถูกต้องแล้วหรือไม่ ส่วนในกรณีที่ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว เราก็ควรประเมินดูว่าแนวทางของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าไม่ก็ควรพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ด…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.plookfriends.com/blog/content/detail/90309″ width=”600″]

8. ขั้นตอนการแก้ปัญหา – บทความด้าน ISO

 • ผู้เขียนบทความ: www.isotoyou.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29081 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนการแก้ปัญหา – บทความด้าน ISO 5. การติดตาม. การติดตามผลตอบรับและผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไข ปัญหาเป็นเรื่องสำคัญ บางปัญหามีผลกระทบจากวิธีการแก้ มีปัญหาบานปลาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การติดตามผลตอบรับและผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไข ปัญหาเป็นเรื่องสำคัญ บางปัญหามีผลกระทบจากวิธีการแก้ มีปัญหาบานปลาย มีปัญหาข้างเคียง เพื่อหาทางเลือกอื่นๆในการแก้ปัญหาได้ตรงจุด

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.isotoyou.com/index.php/article/125-problem-solving.html” width=”600″]

9. กระบวนการแก้ปัญหา

 • ผู้เขียนบทความ: www.kbyala.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7903 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กระบวนการแก้ปัญหา – ข้อมูลและเงื่อนไขกำหนดให้มีอะไรบ้าง เพียงพอที่จะหาคำตอบได้หรือไม่ 2) การวางแผนในการแก้ปัญหา แบ่งได้ 2 กรณีคือ 2.1 มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในลักษณะนั้น ๆ มา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:          ��кǹ��÷�����㹡����ѭ���� 4
  ��鹵͹
  �ѧ�����         1)
   ��÷Ӥ������㨻ѭ��              –

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.kbyala.ac.th/CAI%20KROO%20PEN/my%20web/it-4/mywebpen/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2.htm” width=”600″]

10. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem-solving and …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaitrainingzone.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29423 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem-solving and … การตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธี มักจะสร้างผลกระทบทางลบตามมา และนำมาสู่ความล้มเหลวในงาน บุคลากรในองค์กรจึงควรได้เรียนรู้หลัก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การแก้ปัญหาและตัดสินใจนั้น เป็นภาวะปกติของการทำงานที่พนักงานและหัวหน้างานทุกระดับจะต้องรับมือและจัดการให้ส่งผลในทางบวกต่อองคกรและงานในความรับผิดชอบ การตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีมักจะสร้างผลกระทบทางลบตามมา และนำมาสู่ความล้มเหลวในงาน เป็นต้น  การบริหารจัดการที่มุ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.thaitrainingzone.com/training/detail/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-Problem-solving-and-Decision-making-Skills_160.html” width=”600″]

11. เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการทำงาน – Manpower Thailand

 • ผู้เขียนบทความ: www.manpowerthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38617 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการทำงาน – Manpower Thailand ปัญหา เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกคน ทุกองค์กร แยกออกจากกันไมได้ เพราะปัญหาคือ โอกาส สิ่งท้าทาย ให้ราได้ฝึกวิชา ความสามารถ และทำให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหามากขึ้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ​​สมัครงาน, บริษัทจัดหางาน, Recruitment, Recruitment Agency,เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.manpowerthailand.com/blog/2021/12/ethkhnikhkaaraekaikhpayhaaainkaarthamngaan” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ปัญหา และ การ แก้ ปัญหา

Check Also
Close
Back to top button