Review

Top 11 องค์กร โลก

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ องค์กร โลก บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม camnangtienganh.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

องค์กร โลก

รูปภาพสำหรับคำหลัก: องค์กร โลก

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ องค์กร โลก

1. องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

 • ผู้เขียนบทความ: www.mfa.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28201 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือ แกตต์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  วัตถุประสงค์

    WTO มีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป (progressive liberalization) ตามความพร้อมของประเทศสมาชิก และระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก กฎกติกาต่างๆ ของ WTO ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา (Special and Diffe…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bcc2715e39c306000a368?cate=5d5bcb4e15e39c3060006872″ width=”600″]

2. หน่วยงานของสหประชาชาติใน ประเทศไทย

 • ผู้เขียนบทความ: thailand.un.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2004 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หน่วยงานของสหประชาชาติใน ประเทศไทย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติทำหน้าที่ประสานความพยายามระหว่างประเทศ … องค์การอนามัยโลกทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสกว่าและดีต่อสุขภาพมากกว่าให้แก่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: องค์การสหประชาชาติ ชั้น 12
  ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร
  กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thailand.un.org/th/about/un-entities-in-country” width=”600″]

3. องค์การระหว่างประเทศ – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24973 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ องค์การระหว่างประเทศ – วิกิพีเดีย … เช่น องค์การไม่แสวงกำไร (non-profit organisation) และหน่วยงานในระดับโลก เป็นต้นว่า องค์การขบวนการลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement), …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: องค์การระหว่างรัฐบาลองค์การแรกและเก่าแก่ที่สุด คือ คณะกรรมการกลางเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำไรน์ (Central Commission for Navigation on the Rhine) ซึ่งที่ประชุมเวียนนา (Congress of Vienna) จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1815

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8″ width=”600″]

4. สหประชาชาติ – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31649 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สหประชาชาติ – วิกิพีเดีย ภารกิจขององค์กรในการรักษาสันติภาพของโลกนั้นมีความซับซ้อนในช่วงต้นทศวรรษที่ผ่าน … นอกจากนี้องค์การนอกภาครัฐอาจจจะได้รับสถานะที่ปรึกษากับคณะมนตรีเศรษฐกิจและ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ระบบสหประชาชาติอยู่บนพื้นฐานของ 5 เสาหลัก (ไม่นับรวมคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ ซึ่งยุติการปฏิบัติงานไปใน ค.ศ. 1994[11]) ได้แก่ สมัชชาใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สำนักเลขาธิการและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ สี่องค์กรในจำนวนนี้มีที่ทำการในสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4″ width=”600″]

5. องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นองค์กรชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ

 • ผู้เขียนบทความ: www.safesiri.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2051 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นองค์กรชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ องค์กรอนามัยโลกมีบทบาทเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ดูแลและคอยประสานงานด้านการสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งโลกมี 4 หน้าที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทุกท่านเห็นแล้วใช่หรือไม่ ว่าทุกประเทศได้ให้ความสำคัญกับระบบสาธารณสุขกับประชาชนภายในประเทศของตน จึงทำให้องค์กรนี้ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญออกมามากมาย เพื่อให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับมาตรการเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน และป้องกันการแพร่กระจายของการระบาดได้อย่างทันท่วงที

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.safesiri.com/who/” width=”600″]

6. รู้จัก WTO Permanent Mission of Thailand to the WTO and WIPO

 • ผู้เขียนบทความ: www.pmtw.moc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28719 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รู้จัก WTO Permanent Mission of Thailand to the WTO and WIPO องค์การการค้าโลก หรือ WTO เป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรเดียวในโลกที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  การปฏิบัติงานในระดับรองลงมา ได้แก่ คณะมนตรีใหญ่ (General Council) ซึ่งจะมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำอยู่ที่นครเจนีวาและเจ้าหน้าที่ที่ส่งมาจากเมืองหลวงของสมาชิกเข้าร่วม และจะพบกันปีละหลายครั้ง ณ สำนักงานองค์การการค้าโลก นอกจากนี้  คณะมนตรีใหญ่ยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นองค์กรตรวจสอบนโยบายการค…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pmtw.moc.go.th/aboutwto” width=”600″]

7. World Health Organization (WHO)

 • ผู้เขียนบทความ: www.who.int

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18258 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ World Health Organization (WHO) The United Nations agency working to promote health, keep the world safe and serve the vulnerable.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: UN General Assembly side event – Promoting the health of refugees and migrants: are we on the right path to evidence‐informed policymaking?

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.who.int/” width=”600″]

8. องค์กรสหประชาชาติ – Worldl Organization – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13456 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ องค์กรสหประชาชาติ – Worldl Organization – Google Sites ระบบสหประชาชาติอยู่บนพื้นฐานของ 6 องค์กรหลัก ได้แก่ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ … นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่น ๆ อีกเช่น องค์การอนามัยโลก ยูเนสโก และยูนิเซฟ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         ระบบสหประชาชาติอยู่บนพื้นฐานของ 6 องค์กรหลัก ได้แก่ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ สำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่น ๆ อีกเช่น องค์การอนา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/site/worldlorganization/xngkhkr-shprachachati” width=”600″]

9. เกี่ยวกับยูนิเซฟ | UNICEF Thailand

 • ผู้เขียนบทความ: www.unicef.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30043 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกี่ยวกับยูนิเซฟ | UNICEF Thailand ยูนิเซฟคือองค์กรที่เป็นผู้นำในด้านการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็ก ซึ่งดำเนินงานอยู่ใน 190 … แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ยูนิเซฟยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างเด็กๆ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ร่วมมือกับรัฐบาลและพันธมิตร องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และผู้นำทางสังคม รวมทั้งชุมชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.unicef.org/thailand/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9F” width=”600″]

10. 12 องค์กรโลก จับมือเร่งรัดเป้าหมายด้านสุขภาพ หนุนพัฒนายั่งยืน …

 • ผู้เขียนบทความ: www.hfocus.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3168 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 12 องค์กรโลก จับมือเร่งรัดเป้าหมายด้านสุขภาพ หนุนพัฒนายั่งยืน … “ที่แผนมีชื่อว่า ‘Stronger Collaboration, Better Health’ ก็มีเหตุผลอยู่ครับ” นพ.เทดรอส อดานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าว “ความ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หน่วยงานทั้ง 12 องค์กรเมื่อรวมกันแล้วมีตัวเลขการสนับสนุนเกือบหนึ่งในสามของกองทุนบริจาคเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุข ซึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการ Global Action Plan ดังกล่าวทั้ง 12 องค์กรให้คำมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือดังต่อไปนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.hfocus.org/content/2019/09/18607″ width=”600″]

11. ผู้นำองค์กรในโลก VUCA | วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน – ThaiJo

 • ผู้เขียนบทความ: he01.tci-thaijo.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27920 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผู้นำองค์กรในโลก VUCA | วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน – ThaiJo ผู้นำองค์กร, โลก VUCA. บทคัดย่อ. ผู้นำองค์กรในสภาวะที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           ผู้นำองค์กรในสภาวะที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขัน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจเพื่อการนำมาประยุกต์บทบาทของผู้นำองค์กรในการนำองค์กรให้สามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคง โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในโลกขอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/article/view/155265″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ องค์กร โลก

Related Articles

Back to top button