Review

Top 14 นท พ บก ทท

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ นท พ บก ทท บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม camnangtienganh.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

นท พ บก ทท

รูปภาพสำหรับคำหลัก: นท พ บก ทท

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ นท พ บก ทท

1. บก.ทท. (นทพ.)… – หน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 • ผู้เขียนบทความ: th-th.facebook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28680 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บก.ทท. (นทพ.)… – หน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บก.ทท. (นทพ.) โดย นพศ.นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางการช่าง เข้าปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร จาก…

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บก.ทท. (นทพ.) โดย นพศ.นทพ. จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางการช่าง เข้าปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร จาก บ้านกล้วย หมู่ 5 ถึงบ้านสระเตยใหญ่ หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ระยะทาง 3,880 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการ ปรับพื้นฐานทางและเสริมคันทาง ผลงานรวม…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th-th.facebook.com/sdu.afdc/posts/1282579508469874″ width=”600″]

2. สหกรณ์ นทพ. สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 • ผู้เขียนบทความ: www.coopafdc.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9668 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สหกรณ์ นทพ. สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210. ติดต่อ

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
  ฝ่ายการเงิน 1 อัตรา
  ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
  ฝ่ายธุรการ 1 อัตรา
  รายละเอียดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถภาพที่ต้องการ สถานที่ปฏิบัติงาน อัตราจ้าง การจ้าง และสวัสดิการ ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.coopafdc.com/” width=”600″]

3. บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง

 • ผู้เขียนบทความ: sscthailand.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25448 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง ในสภาวการณ์ปัจจุบันการดำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยมีหน้าที่พิจารณาเสนอ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: (3) แผนงานพัฒนาแหล่งนา               

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sscthailand.org/index.php/research/working-papers/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87″ width=”600″]

4. กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา –

 • ผู้เขียนบทความ: www.med-afdc.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7121 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา – พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมป้องกัน ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด – ๑๙ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์บรรเทาสาธารณภัย) ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน บ.น้ำกิ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จว.น.น. โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.med-afdc.net/” width=”600″]

5. กองบัญชาการกองทัพไทย – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34850 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองบัญชาการกองทัพไทย – วิกิพีเดีย กองบัญชาการกองทัพไทย (อังกฤษ: Royal Thai Armed Forces Headquarters) … พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด; พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล​ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กองบัญชาการกองทัพไทย (อังกฤษ: Royal Thai Armed Forces Headquarters) เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม[1] ซึ่งแปรสภาพมาจากกองบัญชาการทหารสูงสุด (Supreme Command Headquarters) มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลัง การป้อ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2″ width=”600″]

6. ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 …

 • ผู้เขียนบทความ: dric.nrct.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5769 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 … บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด (นทพ.บก. ทหารสูงสุด) ในการพัฒนาประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  เกตุกานต์ อำไพ. (2545) บทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด (นทพ.บก. ทหารสูงสุด) ในการพัฒนาประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค. 13 สนภ. 1 นทพ.) . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI :…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/132977″ width=”600″]

7. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บก.ทท. – RDPB

 • ผู้เขียนบทความ: projects.rdpb.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36692 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บก.ทท. – RDPB ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บก.ทท. หน่วยงาน. นทพ. ด้าน/ประเภท/ชนิด … จึงมีนโยบายให้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ
  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
  ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรี…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://projects.rdpb.go.th/studyCenter/5756234951032832″ width=”600″]

8. ผบ.สูงสุด ขยับ สั่ง นทพ.เตรียมพร้อมช่วยน้ำท่วมทั่วประเทศ-จัดกำลัง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.matichon.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8328 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผบ.สูงสุด ขยับ สั่ง นทพ.เตรียมพร้อมช่วยน้ำท่วมทั่วประเทศ-จัดกำลัง … ในฐานะหัวหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย​ (หน.ศบท.) … บก.ทท./นขต.ศบท. … โดยมอบหมายให้​หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา​ นทพ./ศปก.นทพ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม 2565​ จากสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์​ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย​ (หน.ศบท.) ได้สั่งการให้​หน่วยขึ้นตรง​…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.matichon.co.th/politics/news_3472646″ width=”600″]

9. บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลและ …

 • ผู้เขียนบทความ: thainews.prd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23599 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลและ … บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการ “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน”

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการ “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” ปรับปรุงบ้านพักอาศัยของ นายผอง อินบุดดา อายุ 82 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมผุพังในหลายส่วน ไม่มีความ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210825080446883″ width=”600″]

10. สนภ.2 นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย ปล่อยขบวนสู้ภัยแล้ง – สยามรัฐ

 • ผู้เขียนบทความ: siamrath.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8798 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สนภ.2 นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย ปล่อยขบวนสู้ภัยแล้ง – สยามรัฐ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจความพร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ บริษัท สยามรัฐ จำกัด | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://siamrath.co.th/n/127068″ width=”600″]

11. สทป. ร่วมกับ บก.ทท. โดย นทพ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.dti.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38624 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สทป. ร่วมกับ บก.ทท. โดย นทพ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ … สทป. ร่วมกับ บก.ทท. โดย นทพ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         
  สทป. ร่วมกับ บก.ทท. โดย นทพ.
  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจำลองภารกิจการช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. ดร.ปรีชา  ประดับมุข ผอ.สทป. และ พล.อ.น…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.dti.or.th/page_bx.php?lang=thai&cid=27&cno=6397″ width=”600″]

12. น่าน นพค.31 สนภ.3 นทพ.บก.ทท. มอบบ้านพักแด่ผู้ยากไร้ – 77 ข่าวเด็ด

 • ผู้เขียนบทความ: www.77kaoded.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37138 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ น่าน นพค.31 สนภ.3 นทพ.บก.ทท. มอบบ้านพักแด่ผู้ยากไร้ – 77 ข่าวเด็ด … จังหวัดน่าน พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปรับปรุงและก่อสร้าง เป็นอาคาร 2 ชั้น รูปแบบบ้านปูนกึ่งไม้ ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ โดยใช้งบประมาณ 164,512 บาท และแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้บูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการและภาคประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ดำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.77kaoded.com/news/chairat/1538466″ width=”600″]

13. บก.ทท.(นทพ.) สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎี …

 • ผู้เขียนบทความ: www.chiangmainews.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28590 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บก.ทท.(นทพ.) สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎี … ตาก เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รหัส 2A-151 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 ระดมกำลังเร่งฟื้นฟู พื้นที่ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เมื่อวันเที่ 13 ส.ค.65 เวลา 0800-1700 พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38/ผอ.ศบภ.มทบ.38 นำกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ พร้อมชุดแพทย์เดินเท้า ลงพื้นที่อ.เมืองน่าน ,อ.ภูเพียง และ อ.ท่าวังผา จำนวน 3 …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.chiangmainews.co.th/news/1695901/” width=”600″]

14. สุพรรณบุรี เสธ.นทพ.บก.ทท.ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ

 • ผู้เขียนบทความ: www.tcnewsstation.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19290 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สุพรรณบุรี เสธ.นทพ.บก.ทท.ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี พลโท ดำรงค์ คงเดช เสธนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (เสธ.นทพ.บก.ทท)พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: จึงได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยหน่วยพัฒนาการพิเศษ ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคมประจำปี 2565 ในพื้นที่ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทอง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  ประกอบด้วยงานพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 31 โครง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.tcnewsstation.com/?p=131116″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ นท พ บก ทท

Related Articles

Back to top button