Review

Top 14 ป ธา น

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ป ธา น บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม camnangtienganh.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

Related Articles

ป ธา น

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ป ธา น

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ป ธา น

1. สัมมัปปธาน ๔ – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4135 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สัมมัปปธาน ๔ – วิกิพีเดีย สัมมัปปธาน 4 หรือ ปธาน 4 (ความเพียรชอบ, ความเพียรใหญ่ – right exertions; great or perfect efforts) คือ. สังวรปธาน คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สัมมัปปธาน 4 หรือ ปธาน 4 (ความเพียรชอบ, ความเพียรใหญ่ – right exertions; great or perfect efforts) [1][2] คือ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B9%94″ width=”600″]

2. ปธานสูตร : พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑

 • ผู้เขียนบทความ: 84000.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4562 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปธานสูตร : พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ ปธานสูตร. [๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปธานคือความเพียร ๔ ประการนี้ ๔ … นี้เรียกว่า สังวรปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปหานธานเป็นไฉน ภิกษุในธรรม วินัยนี้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ����������������ͤ�������ûԮ� ������� �� ��÷Ѵ��� ����-���� ˹�ҷ�� ��-��.
  http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=1990&Z=2012&pagebreak=0
  ��������������ѧ���ͤ�������ûԮ� : [��ԡ���Ϳѧ] ���������������ҹ��º����ûԮ���Ѻ��Ҩ���� :-
  http://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=21&siri=69
  ��������������֡��…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=1990&Z=2012″ width=”600″]

3. ปธานสังขาร | มูลนิธิอุทยานธรรม

 • ผู้เขียนบทความ: uttayarndham.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5115 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปธานสังขาร | มูลนิธิอุทยานธรรม ป ปธานสังขาร. Share: (๑) การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น ความตั้งหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: (๑)  การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น ความตั้งหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระไว้ด้วยดี วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกว่า ปธานสังขาร

  (๒)&nb…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://uttayarndham.org/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1/1540/%E0%B8%9B-%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3″ width=”600″]

4. สัมมัปปธาน ๔ (๑) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 • ผู้เขียนบทความ: www.dharma-gateway.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19590 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สัมมัปปธาน ๔ (๑) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จะแสดงสัมมัปปธาน ๔ อันเป็นหมวดที่ ๒ แห่งโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ อันประกอบด้วยธรรมะหลายหมวด.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ��������⾸Իѡ��¸������ �� ��С�ù�� ��оط�����������������Ǵ������ҧ�
  ���������ʴ����������������Ǵ�˭� ���������⾸Իѡ��¸���
  ����з���繽ѡ������觤���������� ����ʵԻѯ�ҹ � ����ѻ��ҹ � �Է�Ժҷ �
  �Թ����� � ��� � ⾪���� � ��ä��ͧ�� � �� � ��Ǵ ⾪���������Ǵ��� �
  ��ä��ͧ�� � �ѹ����Ǵ��� � �ѹ����Ǵ�ش���� ���Щй��
  �������͸Ժ��…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/sd-222.htm” width=”600″]

5. ปธาน 4 ประการ – ใจสั่งมา

 • ผู้เขียนบทความ: www.jaisangma.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24789 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปธาน 4 ประการ – ใจสั่งมา ปธาน แปลว่า ความเพียร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมมัปปธาน แปลว่า ความเพียรชอบ หรือความเพียรที่ถูกที่ควร หมายถึง ความเพียรที่ควรตั้งไว้ในใจ เป็นธรรมสำหรับกำจัดความ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สังวรปธาน เพียรระวัง หรือ เพียรปิดกั้น คือ ความเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน ได้แก่ พยายามระมัดระวังไม่ให้ความชั่ว คือ โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นใจจิตใจ ด้วยการสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในขณะที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัส และใจรับรู…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.jaisangma.com/great-or-perfect-efforts/” width=”600″]

6. สัมมัปปธาน ๔ – บ้านธัมมะ

 • ผู้เขียนบทความ: www.dhammahome.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30196 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สัมมัปปธาน ๔ – บ้านธัมมะ จตฺตาโร (สี่) +สมฺมา (ชอบ ถูก) + ปธาน (ความเพียร). ความเพียรชอบ ๔ ประการ หมายถึง สภาพธรรม คือ วิริยเจตสิก ที่เกิดกับกุศลจิตที่เป็นไปในวิปัสสนาภาวนา เพราะเป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ขณะที่สติปัฏฐานเกิดขึ้น ย่อมมีสัมมัปปธานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดร่วมด้วย เพราะวิริยเจตสิกนั้น เป็นได้ทั้งสัมมัปปธาน อิทธิบาท พละ อินทรีย์ โพชฌงค์ และมรรคมีองค์ ๘ แต่ระดับหรือกำลังของสภาพธรรมนั้นๆ ขึ้นอยู่กับการสะสมอบรม และต้องคล้อยตามปัญญา คือเมื่อปัญญารู้ชัดสภาพธรรมมากขึ้น สภาพธรรมต่างๆ ที่เป็นสัมปยุต…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.dhammahome.com/webboard/topic/9873″ width=”600″]

7. บทที่ ๒ กฎเกณฑ์การเรียงประโยค (กิริยาปธานนัย, กิริยาวิเสสนะ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.pariyat.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20162 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทที่ ๒ กฎเกณฑ์การเรียงประโยค (กิริยาปธานนัย, กิริยาวิเสสนะ … กิริยาปธานนัย คือ กิริยาที่ประกอบด้วยตูนาทิปัจจัย ตามปกติ ก็เป็น ตฺวา ปัจจัยทำหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์ในประโยค ซึ่งปกติเป็นไม่ได้ ที่ต้องใช้กิริยาปธานนัย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: : สาวตฺถีวาสิโน หิ เทฺว กุลปุตฺตา สหายกา วิหารํ คนฺตฺวา ฯเปฯ สาสเน ธุรํ ปุจฺฉิตฺวา วิปสฺสนาธุรญฺจ คนฺถธุรญฺจ วิตฺถารโต สุตฺวา, เอโก ตาว อหํ ภนฺเต ฯเปฯ อรหตฺตํ ปาปุณิ ฯ (๑/๑๔๔)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pariyat.com/education/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5/item/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%BA%E0%B8%81%E0%B8%B2″ width=”600″]

8. เรื่อง. สัมมัปปธาน 4 คือ ความเพียรชอบ ๔ ประการ – บทความ

 • ผู้เขียนบทความ: www.watpasunyata.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5660 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เรื่อง. สัมมัปปธาน 4 คือ ความเพียรชอบ ๔ ประการ – บทความ เรื่อง. สัมมัปปธาน 4 คือ ความเพียรชอบ ๔ ประการ · ๑.สังวรปธานคือเพียรระวังพยายามยับยั้งบาปอกุศลธรรมมิให้เกิดขึ้นแก่ตน · ๒.ปหานปธานคือเพียรพยายามละ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เรื่อง. สัมมัปปธาน4 คือความเพียรชอบ๔ประการ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.watpasunyata.com/blog/lita00020/” width=”600″]

9. สัมมัปปธาน 4 – บ้านจอมยุทธ

 • ผู้เขียนบทความ: www.baanjomyut.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22376 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สัมมัปปธาน 4 – บ้านจอมยุทธ สังวรปทาน คือ เพียรระงับการกระทำอกุศล ไม่ให้เกิดขึ้น ( เพียรระวัง ); ปหานปทาน คือ เพียรละเลิกอกุศลที่กำลังกระทำอยู่ ( เพียรละ ); อนุรักขปทาน คือ เพียรรักษา กุศล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ����ѻ��ҹ ���� ����ѻ��ҹ 4 ��� ��������蹷Ӥ����ͺ �� 4 ��С��

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.baanjomyut.com/pratripidok/19.html” width=”600″]

10. บทความPD 007 พุทธธรรมทีปนี 1 : ปธาน – กัลยาณมิตร

 • ผู้เขียนบทความ: kalyanamitra.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22929 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทความPD 007 พุทธธรรมทีปนี 1 : ปธาน – กัลยาณมิตร ปธาน คือ ความเพียรพยายามในทางที่ชอบ มี 4 อย่าง ได้แก่. 1. สังวรปธาน หมายถึง ความสำรวมระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นนั้น คือการสำรวมระวังให้อินทรีย์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      เหมือนในสมัยพุทธกาล มีภิกษุรูปหนึ่ง เป็นกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถี อุปนิสัยดั้งเดิมเป็นผู้เกียจคร้าน พอบวชเข้ามาแล้ว ก็เหินห่างจากการศึกษาพระธรรมวินัย ไม่ใส่ใจในการทำสมาธิภาวนา และข้อวัตรปฏิบัติอันเป็นกรณียกิจของสงฆ์ พอละเลยการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สำรวมอินทรีย์ ปล่อยใจให้เลื่อนลอยฟุ้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=15301″ width=”600″]

11. บริษัท ปธาน คอนสตรัคชั่น จำกัด

 • ผู้เขียนบทความ: www.yellowpages.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24633 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บริษัท ปธาน คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท ปธาน คอนสตรัคชั่น จำกัด. หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาตอกและเจาะเสาเข็ม. ที่อยู่. 55/290 หมู่ 5 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดย บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเอไอเอส
  ในฐานะผู้นำที่ไม่เคยหยุดพัฒนาบริการที่ดีที่สุดด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง
  ผ่านเว็บไซต์รวมสินค้าและบริการ จากผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้
  มีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนจริง และครอบคลุมทุกหมวดธุรกิจมากที่สุดในประเทศ
  เราจะมอบบริการที่เหนือความคา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.yellowpages.co.th/profile/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-4ViMX9pIY” width=”600″]

12. จาตุรงคมหาปธาน (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 • ผู้เขียนบทความ: legacy.orst.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22764 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ จาตุรงคมหาปธาน (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จาตุรงคมหาปธาน. เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมพร้อมกันด้วยองค์ ๔ ซึ่งประกอบด้วย ๑. พระสงฆ์พุทธสาวกจำนวน ๑๒๕๐ องค์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า  จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมพร้อมกันด้วยองค์ ๔  ซึ่งประกอบด้วย ๑. พระสงฆ์พุทธสาวกจำนวน ๑๒๕๐ องค์ ที่มาประชุมกันเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมด ๒. พระสงฆ์พุทธสาวกทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธองค์ประทานอุปสม…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://legacy.orst.go.th/?knowledges=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%92%E0%B9%93-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81″ width=”600″]

13. ปธาน4 | Mind

 • ผู้เขียนบทความ: papatsro.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16261 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปธาน4 | Mind ปธาน 4 เป็นหลักในการขยันหมั่นเพียรอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ … สังวรปธาน การเพียรระวังบาป คือการระมัดระวังไม่ให้เกิดกิเลส โทสะ โลภะ โมหะ เกิดขึ้นในใจ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: อย่างที่เราทราบคนเราก็มีหลายแบบ คนขี้เกียจ คนขยัน หากแต่คนขยันหมั่นเพียรแต่ไม่มีปัญญาก็สามารถนำความลำบากเข้าสู่ตัวพวกพ้องและกิจการงานใดๆได้  หรือที่เรียกว่า “งานเข้า”    ปธาน4 จึงมีไว้เพื่อกำกับคนขยันหมั่นเพียรให้เพียรในวิถีทางที่ถูกต้อง  อันประกอบด้วย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://papatsro.wordpress.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%994/” width=”600″]

14. สัมมัปปธาน 4 กับอิทธิบาท 4 – GotoKnow

 • ผู้เขียนบทความ: www.gotoknow.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9672 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สัมมัปปธาน 4 กับอิทธิบาท 4 – GotoKnow สัมมัปปธาน ๔ หรือในบางสูตรเรียกว่า ปธาน ๔ คือมีความเพียร ๔ ประการ มีเนื้อความในสุตันตปิฏกอยู่ ๒ สูตร คือ ปธานสูตร และสังวรสูตร มีความย่อว่า. สัมมัปธาน ๔ ประการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         สัมมัปธาน ๔ ประการ
  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
  ประคองจิต ตั้งจิตมั่น
  เพื่อไม่ให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น ๑ (สังวรปธาน)
  …พยายาม  ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตมั่น
  เพื่อไม่ให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น ๑ ความเพียร
  ปรารภความเพีย…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.gotoknow.org/posts/448395″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ป ธา น

Back to top button