Review

Top 15 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม camnangtienganh.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

1. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ต่างกันอย่างไร พร้อมตัวอย่าง …

 • ผู้เขียนบทความ: intrend.trueid.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29229 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ต่างกันอย่างไร พร้อมตัวอย่าง … ตัวแปรต้น คือ ชนิดของดินที่เราจงใจกำหนดให้แตกต่างกัน เพื่อดูการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวว่าต่างกันหรือไม่ ตัวแปรตาม คือ ความสูง หรือ ความยาวของ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รู้จักความหมายของตัวแปรตัวแปรต้น หรือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หมายถึง สิ่งที่เรากำหนดให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผล หรือสิ่งที่ต้องทดลองเพื่อให้ทราบว่าเป็นสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ เป็นสิ่งที่ต้องจัดให้แตกต่างกัน ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด มีความเป็นอิสระ เพื่อทดสอบสมมุติฐาน สรุปโดยง่ายคือสิ่ง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://intrend.trueid.net/article/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81-trueidintrend_293788″ width=”600″]

2. ตัวแปรในการทดลอง – STUDY PLAN

 • ผู้เขียนบทความ: www.studyplan.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3968 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรในการทดลอง – STUDY PLAN ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) คือ ตัวแปรที่กำหนดให้ต่างกันเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ตัวแปรตาม คือ ผลของตัวแปรต้น ตัวแปรควบคุม คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในขั้นของการตรวจสอบสมมุติฐานจะต้องมีการตั้งตัวแปรเกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานที่เราได้ตั้งไว้ในขั้นก่อนหน้า ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “ตัวแปร” กันตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) คือ ตัวแปรที่กำหนดให้ต่างกันเพื่อทดสอบสมมุติฐานตัวแปรตาม คือ ผลของตัวแปรต้นตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรที่อาจส่งผลท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.studyplan.co/2018/10/03/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3/” width=”600″]

3. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม – Clearnote

 • ผู้เขียนบทความ: www.clearnotebooks.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6734 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม – Clearnote ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพื่อให้ทราบว่าเป็นสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่. ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจาก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หมายถึง การบ่งชี้ และกำหนดลักษณะตัวแปรใดๆให้เป็นเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรควบคุม

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.clearnotebooks.com/th/questions/960017″ width=”600″]

4. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม คืออะไร

 • ผู้เขียนบทความ: mcpswis.mcp.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15838 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม คืออะไร ตัวแปรต้น (หรืออีกชื่อคือ ตัวแปรอิสระ) คือตัวแปรที่กำหนดขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐาน เป็นตัวแปรที่เราเปลี่ยนไปเพื่อจะดูผลที่ตามมา (พูดง่ายคือสิ่งที่ต้องทำให้ต่างกัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น พูดง่ายๆก็คือผลของตัวแปรต้นนั่นเองครับ เป็นตัวแปรที่เราต้องเก็บค่า บันทึกผล (สิ่งที่เราต้องตามผล)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/print_informed.php?id_count_inform=32379″ width=”600″]

5. การกำหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables)

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15201 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การกำหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพื่อให้ทราบว่าเป็นสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่. ตัวแปรตาม คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:  หมายถึง การบ่งชี้ และกำหนดลักษณะตัวแปรใดๆให้เป็นเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรควบคุม

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/snuk-kab-khorng-ngan-withyasastr/kar-kahnd-laea-khwbkhum-tawpaer?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1″ width=”600″]

6. ตัวแปรในการวิจัย

 • ผู้เขียนบทความ: www.stou.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9504 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรที่ทำการศึกษาวิจัยจะเป็นค่าที่สามารถวัดออกมาได้ ซึ่งค่าต่างๆ … หรือ การวิจัยเชิงพรรณนา จะไม่มีการกำหนดประเภทตัวแปรตามที่กล่าวมาข้างต้น.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             ได้มีการแบ่งประเภทของตัวแปรเป็นหลายๆ แบบและมีการเรียกชื่อแตกต่างกันไป แต่ในที่นี้จะแบ่งประเภทของตัวแปรออกเป็น  4 ประเภท ดังนี้คือ 
              1. ตัวแปรอิสระ (independent  variable) หรือตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่อิสระไม่ขึ้นอยู่กับ    ตัวแปรอื่นๆ เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อน เป็น…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book56_3/research.html” width=”600″]

7. ช่วยอธิบาย เกี่ยวกับตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมหน่อยค่ะ

 • ผู้เขียนบทความ: pantip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23795 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ช่วยอธิบาย เกี่ยวกับตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมหน่อยค่ะ ตัวแปรต้น หรือตัวแปรเหตุ หรือตัวแปรอิสระ. คือสิ่งที่เราจัดให้ต่างกัน ในการทดลอง ตัวแปรควบคุมคือสิ่งที่เราควบคุมให้เหมือนกันเท่ากันในการทดลอง ตัวแปรตาม คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://pantip.com/topic/30401784″ width=”600″]

8. การสอน ตัวแปรต้นตัวแปรตาม – insKru

 • ผู้เขียนบทความ: inskru.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36171 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การสอน ตัวแปรต้นตัวแปรตาม – insKru 1.ตัวแปรต้นคือ ชนิดของๆเหลว และตัวแปรตามคือ ผลที่สังเกตุได้ คือไข่จมและลอย. ขั้นนำไปใช้. นร.เคยสังเกตุเห็นอะไรบ้าง ที่จมและลอยในของเหลว ในชีวิตประจำวัน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อ นร เห็นภาพและสามารถ แยกประเด็น สิ่งที่พบและเห็นสาเหตุ จึงลงข้อสรุปเพื่อกำหนด ตัวแปรต้น ตัวแปรตามได้ว่า

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://inskru.com/idea/-MZaBPtow4lb4sblkvwP” width=”600″]

9. Top 13 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม – Interconex

 • ผู้เขียนบทความ: interconex.edu.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6146 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Top 13 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม – Interconex สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรในการทดลอง – STUDY PLAN ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) คือ ตัวแปรที่กำหนดให้ต่างกันเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ตัวแปรตาม คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การสอน ตัวแปรต้นตัวแปรตาม – insKru การสอน ตัวแปรต้นตัวแปรตาม เมื่อไข่ชนิดเดียวกัน อยู่ในของเหลว ใบแรกคือน้ำ ใบที่สองคือน้ำเกลือ ทำไมใบหนึ่งจม ใบที่สองลอย.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://interconex.edu.vn/th/top-13-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/” width=”600″]

10. การเขียนตัวแปรการวิจัย | E-training – WordPress.com

 • ผู้เขียนบทความ: etraining2012.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6699 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การเขียนตัวแปรการวิจัย | E-training – WordPress.com ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) … แต่เป็นตัวแปรที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตามได้ ตัวแปรนี้เรียกว่า ตัวแปรเกิน หรือตัวแปรแทรกซ้อน (extraneous …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นที่ผู้วิจัยมิได้มุ่งศึกษาโดยตรง แต่เป็นตัวแปรที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตามได้ ตัวแปรนี้เรียกว่า ตัวแปรเกิน หรือตัวแปรแทรกซ้อน (extraneous Variable) หรือ ตัวแปรควบคุม (control Variable) ผู้วิจัยจะต้องทราบว่ามีตัวแปรใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามและหาวิธีการควบคุมอิทธิพล…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://etraining2012.wordpress.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/” width=”600″]

11. คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้น … – SciMath

 • ผู้เขียนบทความ: www.scimath.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17171 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้น … – SciMath ตัวแปรต้น คือ อุณหภูมิ และ pH ตัวแปรตาม คือ ปริมาณฟองแก๊สที่เกิดขึ้น และตัวแปร. ควบคุม คือ ปริมาณของยีสต์ ขนาดของหลอดทดลอง และปริมาณสารละลาย H. 2. O. 2. หาก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ตัวแปรต้น คือ อุณหภูมิ และ pH ตัวแปรตาม คือ ปริมาณฟองแก๊สที่เกิดขึ้น และตัวแปร

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.scimath.org/e-books/8111/flippingbook/files/assets/basic-html/page-142.html” width=”600″]

12. คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้น … – SciMath

 • ผู้เขียนบทความ: www.scimath.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17852 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้น … – SciMath 7.3 มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง. คำ ตอบข้อนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เนื่องจากในกรณีที่จะระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม. และ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  คำ�ตอบข้อนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เนื่องจากในกรณีที่จะระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.scimath.org/e-books/8111/flippingbook/files/assets/basic-html/page-90.html” width=”600″]

13. วิทยาศาสตร์ ป.4, ป.5 และ ป.6 เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม

 • ผู้เขียนบทความ: vietnambrand.com.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7734 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ ป.4, ป.5 และ ป.6 เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ฝึกพูด แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ประโยคสำเร็จรูป พร้อมคำอ่าน คำอธิบาย ฝึกพูดแนะนำ. การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม#1. ชมวิดีโอด้านล่าง.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4, ป.5 และ ป.6 สอนโดยครูวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม จากคลิปวิดีโอและให้นักเรียนตอบคำถามลงในแบบฝึกหัดในลิ้งก์ด้านล่างนะครับลิงก์สำหรับทำแบบฝึกหัดhttps://forms.gle/GfjVTjhMHJMPJGNG7

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://vietnambrand.com.vn/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9B-4-%E0%B8%9B-5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%9B-6-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7-2/” width=”600″]

14. ตัวแปร | ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ภาษาอังกฤษ

 • ผู้เขียนบทความ: webgiasi.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2434 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปร | ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ภาษาอังกฤษ ตัวแปร. การศึกษาชีววิทยา 2 : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม [Biology#5]. ชมวิดีโอด้านล่าง.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตัวแปร มี 3 ตัว1. ตัวแปรต้น = สิ่งที่ต้องจัดให้ต่างกัน 2. ตัวแปรตาม = สิ่งที่เป็นผลตามมาจากตัวแปรต้น3. ตัวแปรควบคุม = สิ่งที่ต้องจัด , ควบคุมให้เหมือนกัน ในคลิปวิดีโอเราทำผิดนะคะ ขออภัยด้วยค่ะ ตัวแปร วิทยาศาสตร์ ฝากติดตาม กดไลก์หน่อย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://webgiasi.vn/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3/” width=”600″]

15. 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม การกำหนดและควบคุม …

 • ผู้เขียนบทความ: slideplayer.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37649 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม การกำหนดและควบคุม … 1. ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดผลต่าง ๆ เป็นตัวแปรที่เราต้องการศึกษาหรือทดลองดู ว่าเป็นสาเหตุ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  12

  1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม ชนิดของตัวแปร สาเหตุหรือสิ่งที่ถูกกำหนด ผลที่เกิด จากการ ทำหรือ ทดลอง สิ่งที่ต้อง ควบคุมให้ เหมือน ๆ กัน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://slideplayer.in.th/slide/2149110/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

Related Articles

Back to top button