Học tiếng Anh cơ bản

Thạc sĩ tiếng Anh là gì

Thạc sĩ tiếng anh là gì ? Các từ viết tắt học vị trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, các từ viết tắt B.A., BA, A.B. hoặc AB (The Bachelor of Art) có nghĩa là Cử nhân khoa học xã hội.

Thạc sĩ tiếng Anh gọi là gì ?

Thạc sĩ trong tiếng Anh có nhiều cách gọi tùy vào mỗi ngành nghề có tên gọi khác nhau:

Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BSc (The Bachelor of Science)Cử nhân khoa học tự nhiên.
BBA (The Bachelor of Business Administration)Cử nhân quản trị kinh doanh.
BCA (The Bachelor of Commerce and Administration)Cử nhân thương mại và quản trị.
B.Acy., B.Acc. hoặc B. Accty. (The Bachelor of Accountancy)Cử nhân kế toán.
LLB, LL.B (The Bachelor of Laws)Cử nhân luật.
BPAPM (The Bachelor of public affairs and policy management)Cử nhân ngành quản trị và chính sách công.
M.A (The Master of Art)Thạc sĩ khoa học xã hội.
M.S., MSc hoặc M.Si: (The Master of Science)Thạc sĩ khoa học tự nhiên.
MBA (The Master of business Administration)Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
MAcc, MAc, hoặc Macy (The Master of Accountancy)Thạc sĩ kế toán.
M.S.P.M. (The Master of Science in Project Management)Thạc sĩ quản trị dự án.
M.Econ (The Master of Economics)Thạc sĩ kinh tế học.
M. Fin. (The Master of Finance)Thạc sĩ tài chính học.
Ph.D (Doctor of Philosophy)Tiến sĩ (các ngành nói chung).
D.M Doctor of MedicineTiến sĩ y khoa.
D.Sc. (Doctor of Science)Tiến sĩ các ngành khoa học.
DBA hoặc D.B.A (Doctor of Business Administration)Tiến sĩ quản trị kinh doanh.
Post-Doctoral fellowNghiên cứu sinh hậu tiến sĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close