Giáo Dục

Thảo luận chung về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác

Học sinh có thể sử dụng các hướng dẫn dưới đây của chúng tôi để hoàn thành một kế hoạch thảo luận về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác và đưa ra suy nghĩ của riêng mình để thảo luận về vấn đề này.

Mục lục của bài báo:
I. Tổng quan chi tiết
II. Bài văn mẫu

Bác sĩ nghi ngờ rằng đã có một cuộc ẩu đả giữa chính quyền và AC

Thảo luận chung về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác

I. Lập dàn ý Nghị luận xã hội về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác (Chuẩn)

1. Mở bài

Mở đầu cho câu hỏi nghị luận: Sự tồn tại của cái thiện và cái ác là nguyên nhân của cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, bản chất của cuộc chiến này là quy luật bất khả kháng và giúp thúc đẩy sự phát triển của xã hội

2. Cơ thể

– Tốt – xấu là gì? :
+ Tốt: đại diện cho những hành vi, việc làm phù hợp với công lý, đạo đức, mang lại lợi ích chính đáng, những điều tốt đẹp
+ Cái ác: thể hiện những hành động, việc làm sai trái, vi phạm pháp luật, vi phạm các chuẩn mực đạo đức và công lý, dẫn đến hậu quả xấu, ngược đời và oan ức.

Mối quan hệ giữa thiện và ác:
+ Hai phạm trù hoàn toàn trái ngược nhau, công kích lẫn nhau
+ Luôn tồn tại song song

Cuộc đấu tranh giữa thiện và ác:
+ Là quy luật tất yếu của đời sống xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển
+ Cái thiện luôn chiến thắng cái ác

– Vai trò của chúng ta trong cuộc chiến giữa thiện và ác:
+ Nhận thức rõ ràng cái thiện – cái ác
+ Là yếu tố phân giải, xác định tính thiện, ác.

3. Kết luận

Khẳng định cái thiện luôn chiến thắng cái ác: Trong cuộc đấu tranh này, trách nhiệm thuộc về mọi cá nhân, tập thể và xã hội, mỗi chúng ta phải có nhận thức đúng đắn về thiện – ác và dù trong hoàn cảnh luôn đứng về phía cái thiện, đấu tranh để cứu cánh để bảo vệ những điều tốt đẹp.

II. Bài văn mẫu Bình luận xã hội về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác (Chuẩn)

Thiện và ác là hai khái niệm gắn liền với quy luật phát triển của cuộc sống, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đều tồn tại hai mặt đối lập tốt – xấu, tốt – xấu. Sự tồn tại của cái thiện và cái ác là nguyên nhân của cuộc đấu tranh giữa chúng, bản chất của cuộc chiến này là quy luật tất yếu và góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Mặc dù cuộc đấu tranh này sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng kết quả chung nhất là cái thiện luôn chiến thắng cái ác.

Để hiểu được cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, trước hết chúng ta phải hiểu điều gì là đúng và điều gì là sai. Việc tốt, việc tốt thể hiện những việc làm, những việc làm đúng với công lý và đạo lý, mang lại lợi ích chính đáng và những điều tốt đẹp. Không giống như cái thiện là cái ác, cái ác đại diện cho những việc làm và hành động sai trái, vi phạm pháp luật, vi phạm các chuẩn mực đạo đức và công lý, dẫn đến những hậu quả xấu, ngược đời và bất công. Trước khi chúng ta có mặt, thiện và ác đã luôn tồn tại, cho đến khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta mới nhận ra điều tốt và điều xấu. Hai phạm trù này hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại tồn tại song song với nhau… (Còn tiếp)


>> Xem toàn bộ bài viết Bình luận xã hội về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác ở đây.

.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button