VN

Thin Blue Line

Thin Blue Line có thể là:

  • Một loại cocktail, xem Thin Blue Line (cocktail)
  • Một phim tài liệu tên The Thin Blue Line
  • Một chương trình TV tên The Thin Blue Line

Ngoài ra, trong tiếng Anh cụm từ “the thin blue line” thường được dùng để ám chỉ lực lượng cảnh sát (đa số có đồng phục màu xanh).

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Thin Blue Line.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button