Chứng chỉ A2 là chứng chỉ được Bộ  giáo dục và đào tạo chứng nhận người thi đạt trình độ tiếng Anh bậc 2 trong khung đánh giá ngoại ngữ 6 bậc giành cho Việt Nam.

Giao tiếp với mọi người xung quanh bằng những câu chuyện tiếng Anh, những cấu trúc cơ bản.

 Đây là chứng chỉ mới nhất đáp ứng được điều kiện chính trong kỳ thi công chức, viên chức hiện tại.

Vậy nên tùy thuộc vào đơn vị công tác yêu cầu xét tuyển mà học viên cần đăng ký cho mình những khóa chứng chỉ phù hợp. Vì vậy mọi người thường lầm tưởng rằng chứng chỉ A2 có thời hạn  2 năm hay là vĩnh viễn.

Từ năm 2014 đến nay, các cơ sở giáo dục đào tạo đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng nhận/chứng chỉ năng lực tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức thi và cấp chứng nhận/chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các chứng nhận/chứng chỉ năng lực tiếng Anh được quy định là chứng nhận/chứng chỉ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Về hạn sử dụng của các chứng chỉ ngoại ngữ, công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 3/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ, “việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc của mỗi người.

Bài viết thời hạn bằng A2 tiếng Anh được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Ngoại ngữ SGV thường xuyên khai giảng lớp tiếng Anh luyện thi A2, B1, B2. Đăng ký học tại các địa chỉ thuộc hệ thống ngoại ngữ SGV. Liên hệ 0707 074 807 gặp thầy Tuấn, cô Mai để được tư vấn.

Trả lời