Tài Liệu

Thời khóa biểu học trực tuyến

Thời khóa biểu học trực tuyến giúp thầy cô tham khảo, lên lịch học trực tuyến cho học sinh của mình dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, thầy cô cũng cần đặt ra những quy định chung khi học trực tuyến.

Năm học 2021 – 2022, rất nhiều địa phương phải tiến hành phương án dạy học trực tuyến bởi dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, mẫu thời khóa biểu học online này sẽ giúp ích cho thầy cô tham khảo, lập thời khóa biểu nhanh chóng hơn:

Thời khóa biểu học trực tuyến

Trường THCS…………..

Năm học 2021- 2022 Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Lớp…….

(Thực hiện từ ngày……/2021)

GVCN: ……………….

TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
BUỔI SÁNG
1 07:45 – 08:25 Chào cờ Anh Sử Văn Văn
2 08:35 – 09:15 Sinh hoạt Tin Anh Toán Địa
3 09:25 – 10:05 Toán Văn Anh Toán Thể dục
4 10:15 – 10:55 Anh Thể dục Toán Địa Toán
5 11:05 – 11:45 Văn GDCD Sử CG Anh Toán
BUỔI CHIỀU
6 14:00 – 14:40 Toán Văn Toán Sinh Văn
7 14:50 – 15:30 Công nghệ Văn Tin Nhạc
8 15:40 – 16:20 Sinh Mỹ thuật Văn Anh KNS
STT Môn Mã lớp STT Môn Mã lớp
1 Toán ….………… 9 GDCD ….…………
2 Văn ….………… 10 Thể dục ….…………
3 Anh ….………… 11 Nhạc ….…………
4 Vật lý ….………… 12 Mỹ thuật ….…………
5 Sinh ….………… 13 CG Anh ….…………
6 Tin học ….………… 14 C Nghệ ….…………
7 Lịch sử ….…………
8 Địa lý ….…………

Quy định học online

  • Vào học đúng giờ, nghỉ học phải xin phép.
  • Sử dụng đúng họ và tên khi đăng kí tham gia lớp học.
  • Ghi chép và làm bài tập đầy đủ.
  • Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập theo yêu cầu của giáo viên.
  • Bật camera trong suốt quá trình học.
  • Không trao đổi những nội dung không liên quan đến nội dung giờ học.
  • Tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn và hiệu lệnh của giáo viên.
Back to top button
You cannot copy content of this page