Tài Liệu

Thông tư 15/2018/TT-NHNN

Ngày 18/06/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 02/08/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Ngày 18/06/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 02/08/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Back to top button
You cannot copy content of this page