Pháp LuậtVăn bản Pháp luật

Thông tư 83/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư thu, nộp và hạch toán Quỹ dịch vụ viễn thông

Thông tư số 83/2019/TT-BTC

Thông tư 83/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020.

Tóm tắt nội dung Thông tư 83/2019/TT-BTC

DN được hoàn trả tiền thừa từ Quỹ DV viễn thông công ích Việt Nam

Ngày 21/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung quy định về trường hợp doanh nghiệp dừng đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo thông báo của Quỹ. Cụ thể, doanh nghiệp trong trường hợp này phải hoàn thành Báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, doanh thu quyết toán quý gần thời điểm dừng đóng góp vào Quỹ nhất và quyết toán số tiền phải đóng góp trong 90 ngày, từ ngày kết thúc quý.

Ngoài ra, đối với trường hợp còn thiếu tiền đóng góp vào Quỹ, doanh nghiệp phải tiến hành nộp bổ sung đủ trong 30 ngày, từ ngày quyết toán với Quỹ. Trong trường hợp nộp thừa, Quỹ sẽ hoàn trả lại phần thừa cho doanh nghiệp trong 15 ngày, kể từ ngày quyết toán.

Bên cạnh đó, Thông tư còn bãi bỏ các quy định về chuyển giao tài sản hình thành từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tại Thông tư 57/2016/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thuế phí được CNTA VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


#Thông #tư #832019TTBTC #sửa #đổi #Thông #tư #thu #nộp #và #hạch #toán #Quỹ #dịch #vụ #viễn #thông

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Check Also
Close
Back to top button