Tổng hợp lý thuyết Toán THPT – Nguyễn Trọng Đoàn

Tài liệu gồm 70 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Trọng Đoàn, tổng hợp lý thuyết Toán THPT, giúp học sinh tra cứu khi học chương trình Toán 10, Toán 11, Toán 12 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Mục lục tài liệu tổng hợp lý thuyết Toán THPT – Nguyễn Trọng Đoàn:
I. LÍ THUYẾT LỚP 10
1. Đại số 10.
Chương 1. Mệnh đề – tập hợp.
Chương 2. Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
Chương 3. Phương trình và hệ phương trình.
Chương 4. Bất đẳng thức.
Chương 6. Góc lượng giác và công thức lượng giác.
2. Hình học 10.
Chương 1. Vec tơ.
Chương 2. Tích vô hướng hai vec tơ và ứng dụng.
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
II. LÍ THUYẾT LỚP 11
1. Đại số và Giải tích 11.
Chương 1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
Chương 2. Tổ hợp – xác suất.
Chương 3. Dãy số – cấp số cộng – cấp số nhân.
Chương 4. Giới hạn.
Chương 5. Đạo hàm.
2. Hình học 11.
Chương 1. Phép biến hình.
Chương 2. Quan hệ song song trong không gian.
Chương 3. Quan hệ vuông góc trong không gian.
III. LÍ THUYẾT LỚP 12
1. Giải tích 12.
Chương 1. Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số.
Chương 2. Hàm số lũy thừa – mũ – logarit.
Chương 3. Nguyên hàm – tích phân.
Chương 4. Số phức.
2. Hình học 12.
Chương 1. Khối đa diện và thể tích khối đa diện.
Chương 2. Mặt trụ – mặt nón – mặt cầu.
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong không gian.

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Tổng hợp lý thuyết Toán THPT – Nguyễn Trọng Đoàn

Tài liệu gồm 70 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Trọng Đoàn, tổng hợp lý thuyết Toán THPT, giúp học sinh tra cứu khi học chương trình Toán 10, Toán 11, Toán 12 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.
Mục lục tài liệu tổng hợp lý thuyết Toán THPT – Nguyễn Trọng Đoàn:
I. LÍ THUYẾT LỚP 10
1. Đại số 10.
Chương 1. Mệnh đề – tập hợp.
Chương 2. Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
Chương 3. Phương trình và hệ phương trình.
Chương 4. Bất đẳng thức.
Chương 6. Góc lượng giác và công thức lượng giác.
2. Hình học 10.
Chương 1. Vec tơ.
Chương 2. Tích vô hướng hai vec tơ và ứng dụng.
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
II. LÍ THUYẾT LỚP 11
1. Đại số và Giải tích 11.
Chương 1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
Chương 2. Tổ hợp – xác suất.
Chương 3. Dãy số – cấp số cộng – cấp số nhân.
Chương 4. Giới hạn.
Chương 5. Đạo hàm.
2. Hình học 11.
Chương 1. Phép biến hình.
Chương 2. Quan hệ song song trong không gian.
Chương 3. Quan hệ vuông góc trong không gian.
III. LÍ THUYẾT LỚP 12
1. Giải tích 12.
Chương 1. Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số.
Chương 2. Hàm số lũy thừa – mũ – logarit.
Chương 3. Nguyên hàm – tích phân.
Chương 4. Số phức.
2. Hình học 12.
Chương 1. Khối đa diện và thể tích khối đa diện.
Chương 2. Mặt trụ – mặt nón – mặt cầu.
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong không gian.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Tổng #hợp #lý #thuyết #Toán #THPT #Nguyễn #Trọng #Đoàn


#Tổng #hợp #lý #thuyết #Toán #THPT #Nguyễn #Trọng #Đoàn

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button