Học tiếng Anh cơ bản

Trung tá tiếng anh là gì

Trung tá tiếng anh là gì

Trung tá: lieutenant colonel

Ví dụ

  1. Để xem anh sẽ nói gì với trung tá!”: Let’s see what you will say to the lieutenant colonel!”
  2. Để xem anh sẽ nói gì với trung tá!”: Let’s see what you will say to the lieutenant colonel!”
  3. Với tất cả lòng kính trọng, trung tá, nhưng chúng tôi sẽ không đi đâu hết: All due respect, Commander, but we’re not going anywhere.
Trung tá tiếng anh là gì
Trung tá tiếng anh là gì

Một số từ tiếng anh trong quân đội khác

Bộ tổng tham mưu: General Staff
Tướng /Đại tướng : General
Thượng tướng : Lieutenant-General / Three Star General
Trung tướng : Major- General
Thiếu tướng : Brigadier
Thống chế : Marshal
Đại tá : Colonel
Thượng tá : Senior Lieutenant colonel
Trung tá : Lieutenant colonel
Thiếu tá : Major
Đại úy : Captain
Thượng úy : Senior Lieutenant
Trung úy : First Lieutenant
Thiếu úy : Second Lieutenant
Hạ sĩ quan :Non- commissioned officer
Binh nhì ,lính trơn :Private
Đặc công : Commando
Trung sĩ :Sergeant
Hạ sĩ (cai) :Corporal
Tiểu đội trưởng :Squad leader/commander
Tư lệnh quân đoàn : Corps commander
Lính nhà nghề :Career
Quân đoàn : Corps
Sư đoàn : Division
Lữ đoàn :Brigade
Trung đoàn :Regiment
Tiểu đoàn :Battalion
Đại đội : Company
Trung đội :Platoon
Tiểu đội : Squad
Đơn vị đặc nhiệm :Task force
Quân số :Military manpower

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close