Pháp Luật

Từ 1/5: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử


Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử


Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế bằng phương thức điện tử như thế nào? Cẩm Nang Tiếng Anh xin mời các bạn đọc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây kèm theo Quyết định 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử.

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử

Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

Ngày 24/4, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử.

Theo đó, cơ quan thuế 63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương đều triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế. Đối tượng áp dụng là các trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT, hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử.

Cơ quan thuế và người nộp thuế tham gia sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử của cơ quan thuế phải thực hiện đúng quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai hoàn thuế điện tử; hướng dẫn chỉ đạo cơ quan thuế, người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định; hỗ trợ giải quyết vướng mắc của người nộp thuế, cơ quan thuế trong quá trình thực hiện hoàn thuế điện tử./.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử


Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế bằng phương thức điện tử như thế nào? Cẩm Nang Tiếng Anh xin mời các bạn đọc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây kèm theo Quyết định 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử.

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử

Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

Ngày 24/4, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử.

Theo đó, cơ quan thuế 63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương đều triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế. Đối tượng áp dụng là các trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT, hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử.

Cơ quan thuế và người nộp thuế tham gia sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử của cơ quan thuế phải thực hiện đúng quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai hoàn thuế điện tử; hướng dẫn chỉ đạo cơ quan thuế, người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định; hỗ trợ giải quyết vướng mắc của người nộp thuế, cơ quan thuế trong quá trình thực hiện hoàn thuế điện tử./.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button