Mục đích của chương trình tu nghiệp sinh là chính phủ Hàn Quốc viện trợ, giúp đỡ cho Việt Nam đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực nghề, sản xuất máy móc.

Đồng thời giúp cho các xí nghiệp của Hàn Quốc đang thiếu nhân công trầm trọng một lượng công nhân giá rẻ từ các nước đang phát triển.

 Theo tinh thần hợp tác thì tu nghiệp sinh sẽ học và làm việc tại Hàn Quốc là 3 năm.

Sau khi sang Hàn Quốc trong 10 tháng đầu tiên sẽ là huấn luyện nghề và họ sẽ nhận tiền trợ cấp huấn luyện nghề khoảng 1500$ trong một tháng.

Sau 10 tháng huấn luyện nghề, nếu thi đậu bằng nghề của Hàn thì sẽ được chuyển sang tư cách gọi là thực tập sinh.

Và được trả lương tương đương với mức lương người Hàn Quốc tập sự trong vòng 26 tháng còn lại khoảng 2000 USD trong một tháng. 

Hầu hết tu nghiệp sinh tại Hàn Quốc chẳng được đào tạo gì cả, một số ít thì được đào tạo sơ qua tiếng Hàn và thực tế họ đang bán rẻ sức lao động của họ tại Hàn Quốc.

Do đó các bạn tu nghiệp sinh sau khi về nước không kiếm cho mình được công việc cụ thể và lại tìm đường quay lại Hàn Quốc với danh nghĩa du học.

Bài viết tu nghiệp sinh tại Hàn Quốc được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Trả lời